Formularz zgłoszeniowy 2017-09-14T11:34:04+00:00

ZAJĘCIA

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Aby zostać studentem/tancerzem STW wypełnij proszę poniższy kwestionariusz i prześlij do nas. Odpowiemy.

Imię i nazwisko (wymagane)

Miejsce urodzenia (wymagane)

Wiek (wymagane)

Doświadczenie taneczne - trening liczony w latach (wymagane)

Opis doświadczenia tanecznego (wymagane)

Dane do korespondencji

Miasto (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Ulica i numer domu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Zaznaczenie poniższych pól jest konieczne w celu wysłania formularza

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że Szkoła Tańca Współczesnego Natalia Draganik-Franke z siedzibą w Szamotułach przy ul. Sikorskiego 2, jest administratorem moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka, które będą przetwarzane w celu przyjęcia mnie/mojego dziecka do grona studentów-uczestników zajęć tanecznych oraz w celu wykonania umowy o prowadzenie zajęć tanecznych i ewentualnie dochodzenia roszczeń z tytułu wykonania tejże umowy, a ponadto w celu wykazania przez Administratora prawidłowego rozliczenia należności publicznoprawnych z tytułu wykonania tejże umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w tych celach nie dłużej niż do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora za rok, w którym uczestnik brał udział w zajęciach tanecznych oraz całkowitego uregulowania opłat przez uczestnika za udział w zajęciach tanecznych. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania umowy o prowadzenie zajęć tanecznych.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Administratora – Szkołę Tańca Współczesnego Natalia Draganik-Franke z siedzibą w Szamotułach przy ul. Sikorskiego 2, moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka, w celu przesyłania mi drogą elektroniczną treści marketingowych dotyczących działalności Administratora, na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wglądu w przetwarzane przez Administratora moje/mojego dziecka dane osobowe, do ich poprawiania, żądania sprostowania nieprawidłowych danych, a w przypadku przetwarzania tych danych w celach marketingowych, także do wycofania zgody na ich przetwarzanie, do żądania usunięcia tych danych, do żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, do wyrażenia sprzeciwu wobec przenoszenia tych danych. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie informacji na adres mailowy Administratora podany na stronie internetowej. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, jak i organizacji międzynarodowej.