Grafik zajęć i sale 2019-09-20T11:04:37+00:00

ZAJĘCIA

Grafik zajęć i sale

CO TO JEST SZKOŁA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO W POZNANIU:
– szkoła dla wszystkich zainteresowanych tańcem i ruchem, pracą z ciałem, pragnących się rozwijać pod okiem
profesjonalistów, na każdym stopniu zaawansowania
– miejsce edukacji i działań artystycznych z dziedziny tańca współczesnego, performatyki, improwizacji
– szansa na rozwój, zdobycie nowych umiejętności

Aby zostać studentem STW musisz przede wszystkim wysłać do nas swój formularza zgłoszeniowego a resztą zajmiemy się my.
Może nie mówimy komplementów, ale na pewno uczymy tańczyć.

O przydziale do grupy decyduje staż w technice współczesnej. Zmiana grupy jest zawsze możliwa.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Gwarantujemy:
– zajęcia od poniedziałku do piątku w systemie popołudniowym
– szeroką ofertę zajęć prowadzonych przez zawodowych tancerzy i choreografów
– możliwość odrobienia zajęć
– możliwość zmiany grupy w trakcie semestru
– zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania od „0” do zaawansowanego
– możliwość ułożenia indywidualnego grafiku dla każdego studenta (codziennie odbywa się minimum 2,
a maksimum 4 lekcje. Grafik jest tak skonstruowany, ze każdy może odbyć codziennie przynajmniej 1
lekcję (maksymalnie 2) . zajęcia grafik każdy student układa sobie sam w oparciu o swoją dyspozycyjność,
chęci, możliwości czasowe)
– pracę pod okiem profesjonalistów
– dodatkowe darmowe warsztaty dodatkowe, projekty, pokazy studenckie, spektakle
Uwaga. Nie prowadzimy formy zajęć otwartych, nie sprzedajmy pojedynczych dni, tygodni, miesięcy. Aby
utrzymać poziom nauczania, realizować programy dydaktyczne, zapewnić komfort pracy, małą
liczebność grup , konsekwentnie realizować program, przeprowadzać próby prosimy o deklarację
udziału na semestr (wrzesień – styczeń, luty- czerwiec)

ZAJĘCIA i SALE DYDAKTYCZNE
– proponujemy 4 ścieżki zajęć:
Ściezka 1 – 1 lekcja w tygodniu/koszt 150 pln/miesiąc
Ścieżka 2 – 2 lekcje w tygodniu + 1 darmowy warsztat / koszt 220 pln
Ścieżka 3 – 3 lekcje w tygodniu + 2 darmowe warsztaty / koszt 320 pln
Ścieżka 4 – 4 lekcje w tygodniu + 2 darmowe warsztaty / koszt 410 pln
– w tym sezonie inaugurujemy także tryb INTENSIVE – program adresowany do tych, którzy chcą
pracować częściej, intensywniej, głębiej. Program będzie się składał z kilku lekcji tygodniowo na
odpowiednim poziomie zaawansowania, a także dodatkowych coachingów (1 x 120 min / tydzień), prób,
projektów i spektakli. W najbliższym sezonie planujemy zrealizować minimum 2 projekty.
Koszt miesięczny ok 440 PLN
– pracujemy na 2 salach (110 m2 każda) w Centrum Poznania, rejon Cytadeli, ul. Garbary.
– stawiamy na dydaktykę i metodykę tańca współczesnego, nie „produkujemy” układów, choreografii,
– pracujemy w oparciu o autorskie programy dydaktyczne
– prowadzimy zajęcia z : technik współczesnych, release, tańca fizycznego, modern, tańca klasycznego, barre au
sol, treningu funkcjonalnego, intensywnego rozciągania, improwizacji, partnerowania, tańca współczesnego

KADRA
– nasza kadrę (nauczyciele stali oraz gościnni) stanowią uznani polscy i zagraniczni pedagodzy, choreografowie
i tancerze: Natalia Draganik, Andrzej Adamczak, Anna Szklarek, Jolanta Kazimierowicz, Natalia Iwaniec, Anna
Krysiak, Maciej Kuźmiński, Anna Piotrowska, Eryk Makohon, Adi Weinberg

PROJEKTY
– realizujemy dodatkowe projekty dydaktyczne np. MOVE/RESEARCH/PRACTISE, METAFORY
i PORÓWNANIA, projekty improwizacyjne, studenckie, pokazy pracy, lekcje otwarte.
– realizujemy program REZYDENCJE STW, w ramach którego pomagamy młodym tancerzom tworzyć
i wystawiać swoje spektakle
– organizujemy 2 Wieczory Premier
– organizujemy pokazy prac studentów

Grafik na sezon 2019/20